رپورتاژ آگهیمعرفی سرویس

حقایق شگفت انگیز در مورد E-A-T

دانش سئو با پیدا کردن سرنخ هایی از درون محتوا نسبت به الگوریتم گوگل پاسخ می دهد. بهمین دلیل است که بسیاری از شما آنچه را که در مورد مخفف اصطلاح بهینه سازی E-A-T خوانده اید باید دوباره به روزرسانی کنید. گوگل توصیه کرده است که ناشران دستورالعملهای مربوط به رتبه بندی کیفیت را مرور کنند تا متوجه شوند که گوگل چه میخواهد.

E-A-T چیست؟

عبارت اختصاری E-A-T، مخفف تخصص (Expertise)، اعتبار (Authoritativeness) و قابلیت اطمینان (Trustworthiness) است. مفهوم E-A-T ایجاد شده تا رای دهندگان روشی استاندارد برای داوری در مورد نتایج جستجو داشته باشند و همۀ آنها به جای نظرات شخصی از استانداردهای یکسانی استفاده کنند.

طبق دستورالعمل های کیفیت جستجوی توصیه شده توسط گوگل:

رتبۀ بندی شما باید بر اساس دستورالعمل ها و مثال هایی که در این راهنما آمده ارزیابی شود. رتبه بندی نباید بر اساس تفکرات شخصی، ترجیحات، عقاید مذهبی یا دیدگاه های سیاسی باشد.

نظرات شخصی باعث می شود رتبه بندی های ارائه شده به گوگل غیرقابل اعتماد باشد. به همین دلیل مفهوم E-A-T به وجود آمده است.

دستورالعمل های رای دهندگان به کیفیت جستجو و مفهوم E-A-T بازتابی از آنچه در خود الگوریتمهای ما وجود دارد نیست.

پاسخ به سوال E-A-T چیست:

مفاهیم موجود در E-A-T (تخصص، اعتبار، قابلیت اطمینان) برای کمک به رتبه دهندگان ثالث ایجاد شده تا نتایج جستجوی گوگل را ارزیابی کنند. مفهوم E-A-T نمایندۀ فاکتورهای رتبه بندی الگوریتم گوگل نیست.

آیا E-A-T می تواند جزو عوامل رتبه بندی باشد؟

شواهد نشان دهد این سه مفهوم (تخصص، اعتبار، قابلیت اطمینان) معیارهای واقعی یا عوامل رتبه بندی را به صورت غیر مستقیم تعیین می کنند. مفاهیمی که توسط E-A-T بیان شده می تواند در فاکتورهای واقعی مانند Linkها نشان داده شود. تخصص، اعتبار و قابلیت اطمینان میتواند در لیست معیارهای رتبه بندی مورد استفادۀ گوگل قرار گیرد.

لینک ها و اعتبار

فاکتورهای مهمی مانند لینک ها اصولاً برای ایجاد تخصص و اعتبار و همچنین درک آنچه کاربران می خواهند ببینند وجود دارند.

اگر یک صفحۀ وب لینک های زیادی از سراسر اینترنت، به ویژه از صفحات مربوط به یک موضوع خاص، دریافت کند، می توان آن صفحه را در مورد آن موضوع معتبر دانست.

اما این اعتبار حکمی است که تنها بر اساس وجود لینک های زیاد صادر می شود. در واقع، هیچ معیار واقعی برای اعتبار وجود ندارد.

رتبه بندی و نیازهای کاربر

در نهایت امر، صفحات نتایج جستجوی گوگل به آنچه کاربران جستجو می کنند و می خواهند ببینند وابسته است.

بسیاری از اسناد و مدارک و مقالات تحقیقاتی گوگل که به تجزیه و تحلیل لینک ها و محتوا و پردازش زبانی می پردازند، متوجه این موضوع هستند که کاربران چه می خواهند.

  • لینک ها می توانند نشان دهند که چه صفحه ای تخصصی است.
  • لینک ها به گوگل نشان می دهند که از نظر افراد کدام صفحات دارای اعتبار هستند.
  • لینک ها مشخص می کنند که کدام صفحات اینترنتی قابل اطمینان هستند.

چطور E-A-T یک مفهوم است

E-A-T مفهومی است که به رتبه دهندگان آموزش می دهد که چطور در مورد یک سایت داوری کنند. چطور این مفهوم به رتبه بندی تبدیل می شود؟

  1. تخصص

افراد در صورتی به صفحه شما لینک می شوند که آن را بشناسند و کشف کنند و احساس کنند صفحه ای تخصصی است.

  • اعتبار

اگر افراد صفحۀ شما را معتبر بدانند به آن لینک می شوند.

  • قابلیت اطمینان

اگر کل وبسایت شما رضایت کاربران را به طور مداوم کسب کند، آنها به صفحۀ شما لینک می شوند و در شبکه های اجتماعی در مورد آن صحبت می کنند و تعداد زیادی از سایت ها نام سایت شما را ذکر می کنند. این نوع رضایت کاربر، در مقیاس گسترده می تواند باعث شود که افراد سایت شما را به عنوان یک منبع قابل اطمینان از اطلاعات، خدمات و محصولات بدانند.

شما نمی توانید برای تخصص بهینه سازی کنید

تخصص یک مفهوم و نظریه است. شما نمی توانید یک نظر یا داوری را بهینه سازی کنید تا محتوای شما تخصصی بشود. شما میتوانید متخصص باشید و افراد ممکن است با ابراز این نظر که محتوای شما حرفه ای است به این امر پاسخ دهند. تخصص به خودی خود تا حد زیادی ذهنی و نظری است.

مهم تر از همه، هیچ معیاری برای «تخصص» در گوگل وجود ندارد (مگر این که PageRank را حساب کنید).

آیا می توانید برای اعتبار بهینه سازی کنید؟

اعتبار چیست؟ معیارهای اعتبار می توانند لینک هایی باشند که به سایت شما اشاره می کنند. این تقریباً همان چیزی است که در مورد اعتبار شناخته و تایید شده است.

اما اعتبار فقط مفهوم است و جزو فاکتورهای رتبه بندی واقعی و معیارهایی نیست که گوگل استفاده می کند. هیچ معیاری برای «اعتبار» در گوگل وجود ندارد، مگر این که همان عامل قدیمی PageRank را معیار اعتبار در نظر بگیرید.

پس اگر در مورد «بهینه سازی اعتبار» صحبت می کنید، در واقع در مورد بهینه سازی PageRank حرف می زنید، که به نوعی ساده لوحانه است. کسی برای PageRank بهینه سازی نمی کند چون PageRank چیزی است که توسط یک صفحۀ وب فراهم شده است.

بهینه سازی برای قابلیت اطمینان

مسئولان گوگل به قابلیت اطمینان یک وبسایت اشاره می کنند. اسناد و مدارک و مقالات تحقیقانی هم به قابلیت اطمینان اشاره دارند. یک تحقیق جالب در مورد قابلیت اطمینان به تجزیه و تحلیل لینکها می پردازد.

یکی دیگر از روش های تحقیقی بر مبنای اعتماد است. اما یکی از متخصصین گوگل، بیل اسلاوسکی، می گوید که بعید است گوگل از آن استفاده کند:

احتمالاً گوگل از تحقیقات دانش بنیان مبتنی بر اعتماد برای رتبه بندی نتایج استفاده نمی کند. شین لونا دونگ در یک مقاله اسلایدی را ارئه داده که نشان می دهد سایت هایی با دقت و صحت پایین اغلب پرطرفدار و سایت هایی با صحت و دقت بالا کم طرفدار هستند.

بیل اسلاوسکی ۹ سپتامبر ۲۰۱۹

جایی که یک سایت «نقاط اعتماد» خود می داند و آنها را به عنوان معیار قابلیت اطمینان ارائه می دهد، چیزی نیست که گوگل روی آن تحقیق کرده باشد.

رتبه بندی از طریق لینکها نزدیک ترین چیزی است که احتمالاً گوگل برای تشخیص اطمینان از آن استفاده می کند، اما هیچ امتیاز مشخصی برای قابلیت اطمینان وجود ندارد.

به غیر از این که باید حواستان به لینک ها باشد (که به هر حال باید انجام دهید)، هیچ راهی برای «بهینه سازی» قابلیت اطمینان وجود ندارد.

شما باید تلاش کنید که یک منبع اطلاعاتی مطمئن و قابل اعتماد باشید و اگر مردم متوجه این موضوع شوند، ممکن است گوگل از طریق لینک های سایت های دیگر که با شما پیوند دارند این موضوع را بفهمد.

بهینه سازی برای یک مفهوم؟

شما میتوانید با استفاده از رویکردهای فوق که بر بهتر شدن تمرکز دارند، تخصص و اعتبار و قابلیت اطمینان ایجاد کنید. در واقع هیچ راه مطلقی برای بهینه سازی مفاهیم وجود ندارد.

اینها فقط توضیحات و برداشتهای مربوط به سایت و محتوای شماست، مواردی که سایت شما می تواند باشد، اما چیزی نیست که شما بتوانید مانند افزودن برچسب به تصاویر آن را بهینه کنید.

بیوگرافی نویسنده و رتبه بندی گوگل

من در پاراگراف های قبلی سیگنال های واقعی را که می دانیم گوگل از آنها استفاده می کند و همچنین ارتباط آنها با E-A-T را توضیح دادم.

بیوگرافی هایی که خود نویسنده ایجاد می کند به هیچ وجه جزو فاکتورهای رتبه بندی یا معیارهایی نیستند که گوگل در مورد آنها تحقیق کرده باشد یا در اسنادش از آنها نام برده باشد.

این ایدۀ ساده لوحانه از طریق سوءبرداشت از دستورالعمل های رتبه بندی گوگل (QRG) به وجود آمد.

ایدۀ تقویت E-A-T با نوشتن بیوگرافی نویسنده و به طور کلی نگرانی در مورد E-A-T چیزی بود که از خواندن QRG ایجاد شد.

دستورالعمل های رتبه بندی کیفیت و سئو

دستورالعمل های رتبه بندی کیفیت گوگل (QRG) نمی گوید که الگوریتم چگونه کار میکند یا الگوریتم به دنبال چه چیزی است. هدف QRG استانداردسازی رتبه هایی است که ارزیابان ثالث در زمان رتبه بندی به نتایج جستجوی گوگل می دهند.

وبمستر دات کام

دستورالعمل های QRG بجای اینکه به رتبه دهندگان اجازه دهد از قضاوتهای ذهنی خودشان استفاده کنند، ضوابط و معیارهای استانداردی را تعیین می کند تا همه از همان موارد مشابه استفاده کنند. این هدف QRG است.

میتوان از QRG برای طرح راهکارهایی استفاده کرد تا یک سایت بهتر و مهمتر شود. اما استفاده از QRG برای حدس زدن فاکتورهای رتبه بندی کار اشتباهی است.

الگوریتمها بر روی ادراک متمرکز هستند

بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به بازیابی اطلاعات (جستجو)، در مورد درک جستجوها و صفحات وب است. مهم ترین تغییرات الگوریتم گوگل در این مورد است. الگوریتمهایی مانند Natural Language Processing Research، BERT و RankBrain همگی در مورد درک آنچه کاربران می خواهند و درک صفحات وبسایت است.

آنجا چیزی در مورد YMYL یا E-A-T نیست، هیچ چیز.

E-A-T فاکتور رتبه بندی نیست

بسیاری از آنچه در مورد E-A-T گفته می شود اشتباه است زیرا بر اساس استفاده از QRG برای شناخت الگوریتم گوگل به وجود آمده است.

در اکتبر ۲۰۱۹ گری ایلیس اعلام کرد که E-A-T معیار، الگوریتم یا فاکتور رتبه بندی محسوب نمی شود. 

از گری ایلیس در مورد E-A-T سوال شد و هر آنچه گفت با گفته های جان مولر در مورد QRG و E-A-T و آنچه من در این مقاله گفتم مطابقت دارد.

همانطور که گری گفت، بسیاری بچه الگوریتم (Baby algorithm) وجود دارند که در کنار هم شبیه به E-A-T می شوند. اما باید یک الگوریتم بزرگسال داشته باشند که به دنبال سیگنال های E-A-T بگردد. احتمالاً بچه ها باید تغذیه شوند.

 بیل اسلاوسکی ۱۱ اکتبر ۲۰۱۹

  او اظهار داشت که چنین معیار یا الگوریتم خاصی برای E-A-T وجود ندارد و این مفهوم برای استفادۀ رای دهندگان است.

الگوریتم گوگل در دستورالعمل های رتبه بندی کیفیت (QRG) پنهان نیست

هیچ نکتۀ رتبه بندی در QRG وجود ندارد. این دستورالعمل فقط برای رای دهندگان ثالث کنترل کیفیت طراحی شده تا بجای استانداردهای شخصی از یک روش مشابه برای ارزیابی SERP استفاده کنند. کل QRG در این مورد است.

ناشران می توانند از QRG به عنوان راهنمایی برای نحوۀ داوری سایت های خودشان استفاده کنند. اما نباید از QRG برای درک نکات مربوط به الگوریتم گوگل استفاده کرد چون چنین مواردی در آنجا وجود ندارند.

اگر میخواهید بفهمید که گوگل چطور کار می کند، با این سوال شروع کنید که مخاطب به دنبال چه چیزی است. بسیاری از تغییرات اعلام شده در گوگل (RankBrain, Nofolloe Hints, BERT) روی درک جستجوهای کاربر و محتوای درون صفحه متمرکز شده اند. این بهترین نقطه برای بهینه سازی وبسایت شماست.

باقی مسائل مانند اضافه کردن بیوگرافی نویسنده برای E-A-T هیچ نقشی ندارند. هیچ.

اکنون وقت آن رسیده که سئوکاران وسواس خود را روی فاکتورهای سنتی و منسوخ شده رتبه بندی گوگل پایان دهند. بهتر است روی این نکته تمرکز کنید که چگونه محتوا، از جمله محتوای مربوط به محصولات فروشی، برای بازدیدکنندگانی که میخواهید به وبسایت خود جذب کنید، جالب و مفید باشد.

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x